Till navigation Till innehåll (s)

Information gällande modersmål och studiehandledning

Den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det har riksdagen beslutat efter Folkhälsomyndighetens hemställan och regeringens proposition.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

För andra frågor kontakta cifs@edu.sollentuna.se