Till navigation Till innehåll (s)

Viktig information gällande modersmål och studiehandledning  

Studiehandledning och modersmål sker nu till största delen via fjärrundervisning eller distansundervisning.

Elever i årskurs 1 - 3

Modersmål kommer att läsas på distans. Det innebär att eleverna får material och uppgifter
som görs på en tid som passar för eleven. I de fall det är möjligt kommer undervisning ske
via Google Meet på ordinarie lektionstid.

Läraren förbereder material för eleverna som finns att hitta på classroom eller skickas hem
via e-post/vanlig post alternativt kan tas med hem från skolan.

Modersmålsläraren kommer att vara tillgänglig för vårdnadshavare via mejl och Google meet
under ordinarie tid för modersmålslektionen.

Elever i årskurs 4 - 9

Modersmål kommer att bedrivas via fjärrundervisning. Det innebär att undervisningen
kommer ske vid ordinarie tider för lektionen i modersmål via Google Meet. Eleverna
förväntas själva kunna ansluta till ett möte i Google meet.

Läraren kommer att ha direktkontakt med eleverna via meet och kommer att använda Google classroom för att dela information och ta in uppgifter från eleverna.

Studiehandledning 

Studiehandledning bedrivs på skoltid och sköts via skolan. Studiehandledaren kommer att
vara tillgänglig för eleven, läraren och eventuellt vårdnadshavaren på den schemalagda
tiden för studiehandledning.

Studiehandledaren tillsammans med elevens lärare samråder om hur kommunikationen
kring studiehandledningen ska ske.

För frågor kring undervisningen mejla till ditt barns lärare i modersmål.

För andra frågor kontakta cifs@edu.sollentuna.se