Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Viktig information gällande modersmål och studiehandledning  

Höstterminens start blir lite annorlunda i år på grund av Covid 19.

Från måndag 201123 kommer undervisningen i modersmål för de grupper i årskurs 7-9 där  elever från olika skolor samlas att bedrivas via fjärrundervisning. Detta kommer ske resterande delen av höstterminen 2020 samt under starten av vårterminen. Undantag kommer att göras för de grupper som har elever som arbetar med att lära sig att läsa och skriva.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. För att minska  resandet för eleverna med kollektivtrafiken har ett beslut tagits att låta elever i årskur 4-9 som går i undervisningsgrupper där någon elev behöver åka kollektivt få fortsatt fjärrundervisning. Beslutet gäller så länge situationen kring Covid 19 förblir oförändrad. Vad som gäller för just ditt barn kommer respektive lärare informera om via mejl senast vecka 36.  

Elever i årskurs 4 - 9

Modersmål kommer att bedrivas via fjärrundervisning för de elever som ska undvika att åka kollektivt. Det innebär att undervisningen kommer ske vid ordinarie tider för lektionen i modersmål via Google Meet. Eleverna förväntas själva kunna ansluta till ett möte i Google meet. Läraren kommer att ha direktkontakt med eleverna via meet och kommer att använda Google classroom för att dela information och ta in uppgifter från eleverna.

Studiehandledning 

Studiehandledning bedrivs på skoltid och sköts via skolan. Studiehandledaren kommer att
vara tillgänglig för eleven, läraren och eventuellt vårdnadshavaren på den schemalagda
tiden för studiehandledning. Studiehandledaren tillsammans med elevens lärare samråder om hur kommunikationen kring studiehandledningen ska ske.

För frågor kring undervisningen mejla till ditt barns lärare i modersmål.

För andra frågor kontakta cifs@edu.sollentuna.se