Till navigation Till innehåll (s)

Information gällande modersmål och studiehandledning

Den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det har riksdagen beslutat efter Folkhälsomyndighetens hemställan och regeringens proposition.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Rekommendationen är fortfarande att man bör stanna hemma vid symtom på covid-19.

För andra frågor kontakta cifs@edu.sollentuna.se