Till navigation Till innehåll (s)

Ansöka varje läsår om mitt barn redan läser modersmål?

Nej. Ansökan gäller tills eleven avslutar åk 9. Undervisningen är obligatorisk så länge inte undervisningen sägs upp av vårdnadshavarna.