Till navigation Till innehåll (s)

Kan mitt barn påbörja modersmålsundervisning i en termin?

Om en ansökan inkommer efter efter ansöknigsperioden så tar vi endast in elever i mån av plats i befintliga grupper, De elever som kan erbjudas plats i befintlig grupp får information om tid och plats för undervisning av modersmålsläraren. Om plats inte kan erbjudas så sparas ansökningar och tas med till nästkommande läsår.