Till navigation Till innehåll (s)

Vilka kriterier finns för att få läsa modersmål?

Ni är välkomna att ansöka om modersmål om:

  • Du som vårdnadshavare samt ditt barn ett annat modersmål än svenska 
  • Ni använder  språket i ert dagliga umgänge hemma
  • Ditt barn har grundläggande kunskaper i språket, det vill säga ditt barn kan prata och förstå språket
  • Du som vårdnadshavare talar ett av minoritetsspråken, finska, samiska, romani chip, meänkiele eller jiddish. (Här krävs inte att barnet har grundläggande kunskaper.)

Även barn som är adopterade kan ansöka om modersmål och då finns inget krav på att det är ett umgängesspråk hemma men barnet måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmål anordnas om det finns minst fem ansökande till språket samt tillgång till lämplig lärare.