Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Barn sitter på bänk.

Vårt arbete mot mobbning!

Vaxmoraskolan är en certifierad OLWEUS-skola och har inför läsåren 2019-2021 fortsatt certifiering inom OLWEUS.

Läs mer

Kalender för läsåret 2019-2020

Läs mer