Till navigation Till innehåll (s)
Barn sitter på bänk.

Vårt arbete mot mobbning!

Vaxmoraskolan är en certifierad OLWEUS-skola och har inför läsåren 2019-2021 fortsatt certifiering inom OLWEUS.

Läs mer

Kalender för läsåret 2019-2020

Läs mer