Till navigation Till innehåll (s)

Tillgänglighet

Alla barn och elever i Sollentuna kommun ska mötas av en socialt, fysisk och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö. Varje barn ska ges de bästa förutsättningarna till lärande och utveckling.

Fokusområde - tillgänglighet

Alla barn och elever i Sollentuna ska mötas av en socialt, fysiskt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö under hela dagen i förskolan eller skolan. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningar till lärande och utveckling, att få känna:

  • tillhörighet
  • sammanhang
  • delaktighet

Utgångspunkten är att olikhet berikar och att varje verksamhet ska vara den bästa för varje barn och elev.

I Sollentuna arbetar vi efter SPSM:s tillgänglighetsmodell. Modellen omfattar kunskaper om att barns och elevers olika behov får konsekvenser för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. När de tre hörnen i modellen - social, pedagogisk och fysik miljö - samspelar, utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar, kan utbildningen bli tillgänglig.