Till navigation Till innehåll (s)

Digitalisering

Alla barn och elever i Sollentuna kommun, ska med hjälp av digitaliseringens möjligheter, ges de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas. Undervisningen skall vara tillgänglig, varierad och engagerad för alla som verkar i förskolan och i skolan.

Fokusområde - digitalisering

Alla barn och elever i Sollentuna kommun ska, med hjälp av digitaliseringens möjligheter, ges de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas genom att få arbeta och skapa i en lärmiljö som är:

  • kreativ
  • innovativ
  • verklighetsbaserad 

Det ska ske både individuellt och i samarbete med andra. Undervisningen skall vara tillgänglig, varierad och engagerande för alla som arbetar i förskola och skola.

I Sollentuna arbetar vi med den riktning som nationella digitaliseringsstrategin ger oss. Strategin syftar till att alla barn och elever ska få de kunskaper som de behöver för livet och arbetslivet.