Till navigation Till innehåll (s)

Hållbarhet

Alla barn i Sollentuna skall ges de bästa förutsättningarna att medverka till en hållbar utveckling.

Fokusområde - hållbarhet

Alla barn och elever i Sollentuna kommun ska ges de bästa förutsättningarna att medverka till en hållbar utveckling genom långsiktigt:

  • lärande
  • miljömedvetenhet
  • hälsa

Medvetenhet om miljö och hälsopåverkan ska genomsyra nya utvecklingsområden och vara en del av det vardagliga arbetet.

I Sollentuna arbetar barn, elever och medarbetare utifrån Agenda 2030 och Barnkonventionen för att skapa en hållbar framtid genom: 

  • god utbildning
  • kunskap
  • hälsa
  • välbefinnande
  • jämlikhet

Detta för att bli demokratiska, miljömedvetna medborgare.