Till navigation Till innehåll (s)

Skolresan

I Sollentuna kommun jobbar vi mot ett gemensamt och tydligt mål -Sveriges bästa förskola, skola och gymnasium. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder och vi delar med oss av vår kunskap.

Bakgrund

Redan för mer än tio år sedan beslutade barn och utbildningsnämnden i Sollentuna kommun om en utbildningsstrategi för hur Sollentunas kommunala skolor skulle nå målen. Strategin utmynnade i ett långsiktigt utvecklingsarbete som kom att kallas Skolresan. Skolresan har under de gångna tio åren bidragit till att lyfta skolresultaten som nu har etablerats på en hög och stabil nivå. I dag omfattar Skolresan även förskolan och gymnasieskolan. 

Syfte

Skolresan syftar till att öka våra resultat inom kunskap, kvalitet och trygghet. Den vill ge varje elev, barn och verksamhet maximala förutsättningar att nå de bästa resultaten. Genom att Skolresan är ett ständigt pågående utvecklingsarbete med en förankring i forskning och goda erfarenheter under många år:

  • behåller vi siktet på att alla våra barn och elever ska känna sig trygga i föskolan och skolan
  • att våra verksamheter ska ha en hög pedagogisk kvalitet
  • att eleverna och skolornas resultat förbättras.

Fokusområden

Skolresan anger gemensamma fokusområden för Sollentunas kommunala förskolor och skolor de närmaste åren för att nå nämndens mål. De gemensamma fokusområden som processas fram är  tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.