Till navigation Till innehåll (s)

Om Silverdalsskolan 

Silverdalsskolan är en kommunal skola belägen i södra delen av Sollentuna. Skolan har funnits i 10 år och verksamheten omfattar grundskola F-9 och fritidshem. Skolan har också en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom autismspektrat.

För våra elever är skolan viktig och studieresultaten är mycket goda. Skolan är Olweus-certifierad sedan flera år tillbaka och skolan präglas av trygghet, studiero och hög trivsel bland eleverna.

I Sollentuna kommun arbetar lärare och elever med Googles plattform vilket möjliggör ett organiserat digitalt lärande mellan elever och personal. Alla elever har tillgång till en egen Ipad under tiden de går på skolan.