Till navigation Till innehåll (s)

Om Silverdalsskolan

Silverdalsskolan är belägen i södra Sollentuna, i Silverdal. Skolan har plats för ca 550 elever, fördelade från förskoleklass till och med årskurs 9.

Silverdalsskolan har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolans elever är fördelade på fyra våningsplan. Våra fokusområden är lärande, vänskap och delaktighet.

Vi har två klasser per årskurs. Till våra klasser i åk F-9 tar vi in elever från andra kommuner. Hit kan även elever som bor i närkommuner söka. För till exempel elever som bor i Kista är vi ett bra alternativ.

Så här beskriver vi våra fokusområden:

  • Lärande: att vara en som lär och skapa en positiv lärandeidentitet
  • Vänskap: att vara en vän, en viktig person i gruppen
  • Delaktighet: att hitta sin röst genom att lyssna och bli lyssnad på, att ha inflytande och att få tänka annorlunda än igår.

På Silverdalsskolan finns en särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat i skolår 1-9. Den är gemensam för hela kommunen. 

Särskild undervisningsgrupp för elever med autism

Så här beskriver vi som går och jobbar här Silverdalsskolan:

Välkomna till oss!

Lärandet i Silverdalsskolan pågår hela skoldagen, men mer informellt på eftermiddagarna. Fritidshemmet har egen läroplan. Den följer vi med samma självklarhet som vi följer läroplanen för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Lärande inom fritidshemmet kan också handla om att öva turtagning, att följa regler i spel och annat som är viktigt lärande för att vara en god vän. I Silverdalsskolan finns sedan starten 2006 en tradition av att lärande är viktigt. Normen bland våra elever är att ansträngning är viktig. Våra elever anstränger sig både i det akademiska lärandet och i att vara goda kamrater.

Silverdalsskolan är Olweuscertifierad sedan många år och systematiskt förebyggande arbete för trygghet och studiero genomsyrar verksamheten. Vi har under långt tid haft goda värden på sådant som mäts i enkäter. Till exempel kunskapsresultat, trygghet, trivsel, samt positiv anknytning till skolan. 

Vårt arbete mot mobbning

Sådant som särskilt betonats genom åren när vi har observatörer på plats är att det är ett gott arbetsklimat med goda relationer mellan elever och skolpersonal. Skolan präglas av en genuin omsorg om våra elevers lärande och mående.

Vår elevhälsoorganisation har en vidare kompetens än de många andra grundskolor, då vi har socialpedagoger och skollogopeder som arbetar parallellt med mer traditionell kompetens i skolornas elevhälsa. Vi ser att det gynnar elevers lärande, både kunskapsmässigt och socialt.

Silverdalsskolans verksamhetsidé

Lärande och vänskap - artikel om oss i Enterprise Magazine