Till navigation Till innehåll (s)

Om oss 

Silverdalsskolan

Silverdalsskolan är en kommunal skola belägen i södra delen av Sollentuna. Skolan har funnits i 10 år och verksamheten omfattar grundskola F-9, fritidshem samt en kommungemensam verksamhet för elever med diagnoser inom autismspektrat. För våra elever är skolan viktig och studieresultaten är mycket goda. Skolan är Olweus-certifierad sedan flera år tillbaka och skolan präglas av trygghet och hög trivsel bland eleverna.

I Sollentuna kommun arbetar lärare och elever med Googles plattform vilket möjliggör ett organiserat digitalt lärande mellan elever och kollegor. Alla elever har tillgång till en egen dator eller iPad.