Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sök till oss

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Intresserad av att gå på Sollentuna Musikklasser? Då skulle vi tycka det vore trevligt om du söker till oss. Det kan du göra under hösten i tredje klass. Vår antagning är inför årskurs 4.

Ansökan till årskurs 4 HT2019 är stängd.
Senare kommer en länk där ni kan söka till årskurs 4 HT2020.

Kö till årskurs 5-9 HT2019

För högre årskurser har vi också en kö.

Där sker intag endast om någon elev slutar hos oss.
Ansökan till HT2019


Information om vad som händer på ett antagningsprov:

Gruppövning

Du kallas till en gruppövning som är obligatorisk för alla. Där får du träffa musiklärarna, se hur musiksalarna ser ut samt det viktigaste – få en genomgång av provet. Allt för att skapa trygghet för den sökande. Under ca. 30 minuter går en musiklärare igenom alla moment som kommer på det individuella provet och ni sjunger tillsammans och har kul. Eleven bedöms inte vid detta tillfälle.

Individuellt prov

Du kallas till ett individuellt prov där du får träffa musiklärare som genomför följande moment. OBS! Momenten kan komma i olika ordning.

  • Tonträffning

Du får härma en, två och flera toner i små och stora intervall (=med små och stora avstånd). Du får härma dur- och mollackord och dimackord uppåt och nedåt.

  • Röstomfång

Du får göra en ”röstraket” där vi kollar att rösten är hel dvs. att hela registret finns och att rösten inte är skadad på något sätt.

  • Solosång

Du ska förbereda att sjunga en valfri sång utan ackompanjemang. Du ska också förbereda att sjunga Blinka lilla stjärna utan ackompanjemang.

  • Tonartsstabilitet

Du får sjunga Blinka lilla stjärna och/eller din egen valda sång i olika tonarter (i olika lägen) från olika starttoner som musikläraren ger dig.

  • Stämma

Du får sjunga melodin på Blinka lilla stjärna och musikläraren sjunger en understämma respektive en överstämma till.

  • Rytm

Musikläraren klappar rytmer som du ska härma.

  • Melodihärmning

Du får höra en tonslinga (flera toner, små melodier, dur- och moll mm) som musikläraren spelar som du ska härma.

Välkommen att söka till Sollentuna Musikklasser!.


Samtycke enligt GDPR. Genom att göra en ansökan via länken samtycker jag till att våra personuppgifter behandlas och lagras under ansökningsförfarandet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Publicerad: 23 maj 2019