Till navigation Till innehåll (s)

Anmäl familj till utbildning

Familjepoolen anordnar socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” en gång per termin. På nedanstående länk kan ni i kommunerna anmäla familjehemmen.

Målgruppen är blivande familjehem eller familjehem som inte har haft uppdrag längre än två år. I god tid innan utbildningens start skickar Familjepoolen ut en inbjudan till anmälda familjer via e-mail. Det är sedan viktigt att familjerna själva anmäler sig via den länk som finns bifogad i  inbjudan.

Kursintyg ges till de familjer som har varit närvarande 75 procent av utbildningen eller mer. 

Våren 2024 sker utbildningen 14-15 samt 28-29 april.

Datum är ej satta för nästa utbildning för nätverkshem.

Anmäla FAMILJEHEM till grundutbildning

Anmäla NÄTVERKSHEM till grundutbildning