Till navigation Till innehåll (s)

Två verksamheter under ett och samma tak

Jourhems- och Familjepoolen Nordväst är kommungemensamma verksamheter som samarbetar med flera kommuner i nordvästra Stockholm.

Jourhemspoolen

Jourhemspoolen är en kommungemensam inte vinstdrivande verksamhet för åtta kommuner i nordvästra Stockholm. Det är den verksamhet ni i första hand kontaktar i behov av jourhem.

Jourhemspoolen

Familjepoolen 

Familjepoolens uppdrag är att rekrytera och tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer till våra anslutna kommuner. Vi gör den första delen av rekryteringen, en förhandsbedömning.

Familjepoolen