Till navigation Till innehåll (s)

Familjepoolen

Vårt uppdrag är att rekrytera och tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer till våra anslutna kommuner. Familjepoolen gör den första delen av rekryteringen, en förhandsbedömning.

Utifrån barnets behov och önskemål samt familjens förutsättningar och egenskaper ger vi sedan förslag på matchning.

Familjepoolen erhåller även grundutbildningen "Ett hem att växa i" till nya familjehem.

Kommuner anslutna till Familjepoolen är Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Sigtuna.

Anmäl familj till utbildning

Familjepoolen anordnar regelbundet socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Vi håller utbildningar för ”vanliga” familjehem samt för nätverkshem och planerar utifrån behov och efterfrågan.

Vi avser att under hösten 2024 hålla nästa utbildning för just ”vanliga” familjehem.
I nedanstående länkar kan du anmäla det familjehem som du är handläggare för.

Anmälan är inte bindande i detta skede. När utbildningen närmar sig får anmälda familjer en inbjudan och behöver där tacka ja/nej.

Anmäl familjehem till grundutbildning

Anmäl nätverkshem till grundutbildning

Skicka in en remiss

Skicka in remisser här