Till navigation Till innehåll (s)

Familjepoolen

 Verksamhetens uppdrag är att rekrytera och tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer till våra anslutna kommuner. Familjepoolen gör den första delen av rekryteringen, en förhandsbedömning. Utifrån barnets behov och önskemål samt familjens förutsättningar och egenskaper ger vi sedan förslag på matchning. Familjepoolen erhåller även grundutbildningen "Ett hem att växa i" till nya familjehem.

Kommuner anslutna till Familjepoolen är Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Sigtuna.