Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Elevstöd 

Information om elevstöd.

För elever som riskerar att inte nå målen individualiserar vi och anpassar metoder och material. Alternativt sätter vi in specialpedagogstöd och/eller extralektioner för att i möjligast mån säkerställa måluppfyllelse. Detta sker i första hand i de teoretiska ämnena. Vår ambition är att stödinsatserna ska ske så tidigt som möjligt för att skapa goda förutsättningar inför de nationella proven  i år 3, 6 och 9.

För alla elever som inte når målen skriver vi åtgärdsprogram vilka stäms av inom 6-8 veckor.