Till navigation Till innehåll (s)

Elevstöd

På Helenelundsskolan arbetar vi för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas och må gott. Ibland behöver vissa elever mer specialiserat stöd och anpassningar för att kunna utvecklas kunskapsmässigt. Då finns det möjlighet att få hjälp och stöd av skolans speciallärare och specialpedagoger.

För elever som riskerar att inte nå målen individualiserar vi och anpassar metoder och material. Alternativt sätter vi in specialpedagogstöd och/eller extralektioner för att i möjligast mån säkerställa måluppfyllelse. Detta sker i första hand i de teoretiska ämnena. Vår ambition är att stödinsatserna ska ske så tidigt som möjligt för att skapa goda förutsättningar för lärande genom hela skoltiden. För de elever som inte når kunskapsmålen skriver vi åtgärdsprogram, vilka utvärderas inom 6-8 veckor.