Till navigation Till innehåll (s)
Helenelundsskolan Skolgården

Så här arbetar vi

Vi är en skola som står för trygghet, inspirerande och tillgänglig undervisning och vi använder modern teknik i all undervisning.

Förskoleklass

Vi har tre förskoleklasser. I varje klass arbetar två legitimerad lärare eller förskollärare, som följer med barnen till fritidshemmet efter skoldagens slut. 

Dagen börjar vanligtvis kl. 8.10 ute på skolgården varje morgon och slutar kring kl. 13.15. 

Vi arbetar tematiskt - exempel på teman är Gyllene regeln, En resa genom naturen och Sagornas magiska värld. 

  • I förskoleklasser kartlägger vi elevernas språklig medvetenhet och matematiskt tänkande.
  • Vi använder oss av Skolverkets material Hitta språket och Hitta matematiken.
  • Andra exempel på material är Tänka, resonera och räkna, Lyckostjärnan och Bee-Bot (programmering).
  • elever har tillgång till iPads.

Vi har egen lunchtid och egen rasttid. Det är ett sätt för oss att skapa en lugn och trygg miljö för de allra yngsta.

Förskoleklasserna delar med sig av arbetet i klassernas via veckobrev som publiceras i lärportalen Infomentor.

Fritidshem

Vårt fritidshem är uppdelat i fyra olika avdelningar, Förskoleklass, åk 1, åk 2 och åk 3. Eleverna i årskurs 4-6 har sin fritidsverksamhet på Lunden.

Här arbetar en engagerad och väl sammansvetsad personalgrupp som verkligen brinner för sitt arbete. Många har jobbat hos oss i många år.

Fritidsverksamheten är ett komplement till skolan och vi erbjuder dagligen olika aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och intresse.

Vi arbetar tematiskt och erbjuder inom dessa teman möjligheter att prova på att baka, olika idrotter, pyssla, matematiska lekar, sällskapsspel och mycket mer. 

Fritidshemmets personal arbetar aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna utvecklas socialt och kunskapsmässigt då de vistas på fritids.

Öppettider 

  • Fritidshemmet öppnar 06:30 på Lunden. Frukost serveras för inskrivna elever 06.40-07.10.
  • Mellanmål serveras för inskrivna elever 13.30-14.40 (beroende på avdelning).
  • 16.15 samtliga elever samlas i förskoleklass lokaler där vi stänger
    fritidshemmet stänger 17.30.

Ansök om plats på fritidshem

Skolår 1-3

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

På lågstadiet har eleverna i princip all sin undervisning i samma klassrum och av samma lärare. I ämnena musik, idrott och slöjd undervisas eleverna av ämneslärare i andra salar.

De som arbetar på lågstadiet är både lärare och lärare i fritidshem och är de knutna till årskurslag vilket innebär att eleverna möter samma vuxna hela dagen. Både i klassrummet, ute på rast och under eftermiddagen på fritids.

Eleverna arbetar analogt och digitalt om vartannat. Det ger en variation i arbetssätt och ges möjlighet att lära på olika sätt. Det finns också tillgång till speciallärare för de elever som behöver extra stöd i sin inlärning. 

Vi har ett nära samarbete mellan förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshemmet. Det skapar en trygghet för eleverna. Vi värderar även samarbetet med dig som vårdnadshavare högt och ser det som en viktig och självklar del för att eleven ska utvecklas så mycket som möjligt.

Skolår 4-6

Vi vet att delaktighet och engagemang ger ökad motivation och glädje, och att det i sin tur är utgångspunkten i allt lärande. Vi använder därför kreativa och digitala arbetsmetoder som lockar till ytterligare engagemang och delaktighet.

I Helenelundsskolan är lärande vårt fokus: Vi vet att lärande kräver arbete och uthållighet så lärarna möter eleverna på mellanstadiet där de är och ger det stöd de behöver för att nå så långt de kan i sitt lärande. Tillsammans har vi modet att anta utmaningarna för att erövra nya kunskaper och ökad självkänsla.

På mellanstadiet kommer du att träffa engagerade ämneslärare i alla ämnen. Du har ett hemklassrum, och vi jobbar aktivt för att främja din delaktighet och självständighet i lärandet. När skoldagen är slut, har du möjlighet att träffa kompisar och umgås på Lunden, vårt mellanstadiefritids. Här kan du till exempel pyssla, baka, spela biljard eller fotboll. Det serveras mellanmål varje dag och varje fredag är lite mer festlig.

Skolår 7-9

Alla elev ska trivas, känna sig trygga, få möjlighet att utveckla sin personliga kompetens och förverkliga sina studiemål.

Vi arbetar aktivt för att motverka alla typer av kränkande behandling och diskriminering. Vårt högstadium är fördelat på tre våningar i H-huset, där ca 380 elever befinner sig. Alla klasser har sina egna hemklassrum. På högstadiet har vi behöriga lärare som undervisar i en lugn miljö med fokus på trygghet och studiero.

Förutom våra behöriga lärare har vi även specialpedagoger och speciallärare samt en stor elevhälsa som har som uppgift att stödja våra elever i sina studier på allra bästa sätt. Alla elever får en egen Ipad och har möjlighet till studiestuga under vissa eftermiddagar för att underlätta sina studier.

Alla våningarna har sittytor för eleverna. Där kan man koppla av en stund om man önskar eller för den rastlöse så finns det olika spel, till exempel Uno att tillgå. Varför inte utmana en av lärarna i pingis??

Så välkommen till oss på Helenelundsskolan. En skola som bryr sig, fokuserar på eleverna och deras lärande. Där vi bygger relationer och vill att alla ska känna sig trygga och välkomna.