Till navigation Till innehåll (s)
Lågstadiet teckning

Årskurs F-3

På lågstadiet arbetar lärare och lärare i fritidshem tätt tillsammans i klassen för att skapa en helhets syn på elevens lärande. 

Eleverna i åk F undervisas i alla ämnen av sina lärare.

Åk 1-3 undervisas också av idrotts-, musik och slöjdlärare. 

Till lågstadiet har vi två specialpedagoger/speciallärare kopplade.

Telefonnummer till verksamheterna:

Årskurs F: 073-915 21 90
Årskurs 1: 073-915 21 62
Årskurs 2: 073-915 21 64
Årskurs 3: 073-915 21 70