Till navigation Till innehåll (s)

Information om Helenelundsskolans organisation

Helenelundsskolan är en kommunal grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är uppdelad i tre stadier - lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Skolan har en väl utbyggd kringorganisation, med personal som stöttar verksamheten utifrån respektive yrkesområde, för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning och lärande.

Lågstadiet 

På lågstadiet går ca 380 elever som är fördelade i fyra olika årskurser, F-3. Under skoltid finns skolsamverkan mellan skola och fritids. De flesta elever på lågstadiet deltar i fritidsverksamheten på eftermiddagen. Fritidshemmen är organiserade årskursvis i samma lokaler som den obligatoriska skolundervisningen. Under loven arbetar fritidshemmen på hela lågstadiet tillsammans. 

Mellanstadiet

På mellanstadiet går ca 310 elever som är fördelade i tre olika årskurser. I respektive årskurs arbetar man i olika pedagogiskt styrda grupper utifrån ämne och antal lärare. Eleverna har hemklassrum och det är pedagogerna som rör sig mellan klassrummen. När eleverna har bild, idrott, slöjd, musik och no, undervisas de i andra salar på skolan. 

Fritidshemsverksamhet erbjuds eleverna på mellanstadiet (Lunden). Lunden är öppen för mellanstadieverksamhet efter skolan och på alla lov. Verksamheten finns i en egen byggnad med möjlighet till bland annat biljardspel, pingis och skapande.

Högstadiet

På högstadiet går ca 384 elever i klasser som är fördelade i tre årskurser. Varje klass har mellan 29-32 elever. I slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap går eleverna i halvklassgrupper, vilket även gäller i bild i åk 7. I NO delar vi in två klasser i tre grupper och skapar därmed 20-grupper. I övriga ämnen läser vi helklass. Vi har speciallärare som jobbar med elever som behöver extra stöd och hjälper lärare att organisera nödvändiga anpassningar.

Högstadiet håller till i skolans högsta och längsta byggnad (H-huset) där skolans bibliotek finns och det finns gott om sittytor i korridorerna. Alla elever har ett eget skåp i vilket det finns eluttag, så att man kan ladda sin Ipad mellan lektionerna.