Till navigation Till innehåll (s)

Information om Helenelundsskolans organisation

Helenelundsskolan är en kommunal grundskola för elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan är uppdelad i tre stadier - lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Skolan har en väl utbyggd kringorganisation, med personal som stöttar verksamheten utifrån respektive yrkesområde, för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning och lärande.

Lågstadiet 

På lågstadiet går ca 380 elever som är fördelade på fyra olika arbetslag, F-3. Under skoltid finns skolsamverkan mellan skola och fritids. De flesta elever på lågstadiet deltar i fritidsverksamheten på eftermiddagen. Fritidshemmen är organiserade årskursvis i samma lokaler som den obligatoriska skolundervisningen. Under loven arbetar fritidshemmen på hela lågstadiet tillsammans. 

Mellanstadiet

På mellanstadiet går ca 310 elever som är fördelade på tre olika arbetslag. I respektive årskurs arbetar man i olika pedagogiskt styrda grupper utifrån ämne och antal lärare. Eleverna har hemklassrum och det är pedagogerna som rör sig mellan klassrummen. När eleverna har praktiskt estetiska ämnen samt när de labbar i no, undervisas de i andra salar på skolan. 

Fritidshemsverksamhet erbjuds eleverna på mellanstadiet (Lunden). Lunden är en öppen för mellanstadieverksamhet efter skolan och på alla lov. Verksamhet finns i en egen byggnad med möjlighet till bla biljardspel, pingis och skapande.

Högstadiet

På högstadiet går ca 370 elever i klasser som är fördelade på tre arbetslag. Varje klass har mellan 29-32 elever. I slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap går eleverna i halvklassgrupper, vilket även gäller i bild i åk 7. I NO delar vi in två klasser i tre grupper och skapar därmed 20-grupper. I övriga ämnen läser vi helklass. Vi har drygt 2,5 heltidstjänster speciallärare som jobbar med elever som behöver extra stöd och hjälper lärare att organisera nödvändiga anpassningar.

Högstadiet håller till i skolans högsta och längsta byggnad (H-huset) där skolans bibliotek finns och det finns gott om sittytor i korridorerna. Alla elever har ett personligt skåp i vilket det finns eluttag, så att man kan ladda sin Ipad mellan lektionerna.