Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Peka på karta

Om Utbildning Rotebro

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Utbildning Rotebro är belägen i Rotebro. Verksamheten är kommunal och omfattar barn och elever mellan 1-16 år.

Välkommen till Utbildning Rotebro!

Vi är en stor enhet inom den kommunala skolan och förskolan i Sollentuna kommun. Vi består av olika verksamheter med olika uppdrag. För de yngsta har vi Ebbas förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Steget efter är Gröndalsskolan för årskurserna F-2. På Gillboskolan har vi årskurserna 3-9, två klasser i varje årskurs samt en internationell klass åk 3-9. Vi har fritidshem både på Gröndalsskolan F-2 och Gillboskolan för åk 3. På Gillets fritidsgård har vi fritidsverksamhet för elever i skolår 4-6, samt kvällsverksamheter för ungdomar mellan 12-16 år. Tillsammans utgör vi en helhet för barnen/eleven från 1 år upp till 16 år.

Alla enheterna, Ebba-Gröndal-Gillbo-Gillet,  ligger inom ett bekvämt promenadavstånd och vi har ett nära samarbete genom att skolledningen och all personal arbetar gemensamt utifrån våra prioriterade områden. Vi har fokus på trygghet och synligt lärande.

Vi är en skola som står för trygghet och synligt lärande och vi använder modern teknik i all undervisning. Eleverna arbetar med datorer som ett naturligt hjälpmedel och vi använder matriser i lärandet för att tydliggöra kunskapsutvecklingen. Vi tror på ordning och reda och ett tydligt ledarskap. Det ger en trygghet och en bra förutsättning för att lyckas i sitt lärande. Vi har höga förväntningar på både elever och personal vilket är en framgångsfaktor för en bra skola. Vi vill att våra elever ska utmanas i sitt lärande under sin tid hos oss och sedan lämna skolan som starka ansvarstagande och vetgiriga individer redo för nya utmaningar i livet.


Välkommen till Utbildning Rotebro!

 

Publicerad: 12 december 2018