Äldre

Sollentunas äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre.

Att få hjälp i vardagen kan innebära att du håller dig frisk längre och att du kanske kan bo kvar i din nuvarande bostad. Många av de stödinsatser som kommunen erbjuder är behovsprövade, vilket betyder att du måste ansöka för att få dem. Det kan till exempel vara hemtjänst för hjälp med personlig omvårdnad, städning eller måltider, dagverksamhet för en socialare vardag, färdtjänst eller trygghetslarm.

Kommunen erbjuder även äldreboenden för dig som inte längre kan bo kvar hemma samt olika former av avlastning för dig som är anhörig och stöttar en närstående med stort behov av omvårdnad. I kommunen finns också stöd som inte är behovsprövat, till exempel seniorgymnastik, seniorträffar och hustomte.

Mer information och frågor

I menyn till vänster hittar du mer information om det stöd som finns i Sollentuna för dig som är äldre. Om du har några frågor om Sollentunas äldreomsorg är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter, kontaktuppgifter hittar du till höger.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44