Vuxenutbildning

Ansökan samt intagning till all vuxenutbildning sker genom Kunskapsparken som fungerar som en mäklare för alla former av vuxet lärande. Behöver du vägledning eller hjälp med planeringen av studierna vänder du dig till Kunskapsparken. På Kunskapsparken får du även aktuell information om vuxenstudier och hjälp med att söka kurser och utbildningar inom komvux, särvux (särskild undervisning för vuxna), svenska för invandrare (SFI) samt att söka till högskolor och universitet. Länk till Kunskapsparkens hemsida hittar du längst ned på denna sida.

Huvuduppgiften för vuxenutbildningen i Sollentuna kommun är att skapa förutsättningar för att studerande ska erhålla kunskaper som förbereder för fortsatta studier och/eller utbildning för yrkesliv samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv.

Studiemedel - läs mer om detta på Centrala studiestödsnämndens webbplats (CSN).

Länkar till Kunskapsparken och Centrala studiemedelsnämnden CSN

Kontakt

Kunskapsparken vuxenutbildning
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 220 01
Turebergsvägen 1 B, 3 trappor
191 47 Sollentuna


www.kunskapsparken.se 

 

Telefontider:


Måndag
08:30 - 11:30 / 13:00 - 16:00

Tisdag    
08:30 - 11:30 / 13:00 - 16:00

Onsdag  
08:30 - 11:30

Torsdag  
08:30 - 11:30 / 13:00 - 16:00

Fredag    
08:30 - 11:30 / 13:00 - 16:00 

 


 

Drop-in tider


Måndag
10:00 - 11:30 / 14:00 - 15:30

Tisdag 
10:00 - 11:30 / 14:00 - 15:30

Onsdag 
Drop-in stängt

Men du kan chatta med en vägledare kl. 16:00 - 18:00
www.syvchatten.se/sollentuna 

Torsdag 
10:00 - 11:30 / 14:00 - 15:30

Fredag 
10:00 - 11:30

  

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44