Fråga dina politiker

Har du något du undrar över, en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen?

Här kan du föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd. Ordförande svarar i första hand på frågor som rör det egna ansvarsområdet.

Du har också möjlighet att ställa frågor till ordförande/gruppledare för oppositionspartierna. Observera att detta inte är ett forum för debatt vilket innebär att den du ställer en fråga till eller vill delge en synpunkt kan avsluta en diskussion när hon eller han inte har mer att tillföra.

Frågor som rör exempelvis namngivna personer, handläggning av ett specifikt ärende och sekretessbelagda frågor, kan du inte få svar på genom denna tjänst. Frågorna tillsammans med svar publiceras kontinuerligt, mer än en vecka ska du inte behöva vänta på ett svar.

OBS! Under längre helger och under semestertiden kan det hända att du får vänta på svar längre än en vecka p.g.a. att alla ordföranden inte har möjlighet att bevaka sin frågelåda kontinuerligt.

Välkommen med dina frågor och synpunkter!


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44