Till navigation Till innehåll (s)

Väsjö torg - småskaligt och variationsrikt

Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande naturreservaten. Bostadsproduktion cirka 2021-2029.

Kommunen säljer mark i Väsjö torg

Inbjudan till markförsäljningstävling Väsjö torg etapp 2

Bebyggelsen i Väsjö torg blir småskalig och variationsrik, med allt från flerbostadshus till stadsradhus och olika upplåtelseformer i form av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 

Under 2022  påbörjas produktionen i etapp 1 för de första cirka 300 bostäderna längs Slalomvägen. Markförsäljningstävling för etapp 2 avgörs 2022. Samtidigt fortsätter planeringen för en fortsatt etappvis försäljning av ytterligare byggrätter vid Väsjö torg.

Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas här i etapper fram till omkring 2029. Parallellt bygger Sollentuna kommun bland annat skola och infrastruktur. 

Anmäl dig till vår intresselista för mark och bostadsproduktion vid Väsjö torg

Nyhet: De 300 första bostäderna vid Väsjö torg

I dagsläget pågår utbyggnad av vägar och infrastruktur i området. Trafiken till och från Väsjöbacken går sedan 2019 via de nyanlagda vägarna Edsbergs allé och Slalomvägen. 

Bilparkeringen för besökare till Väsjöbacken är från skidsäsongen 2021/2022 förlagd till Rökeriet.

Den pågående entreprenaden bygger ut den allmänna platsen där påldäck, arbetsgator och ledningsdragning ingår. Pålningen på bryggan och kajen fortsätter under 2021-22.

Skola, service och kommunikationer

Utöver bostäder planeras för en ny skola med idrottshall, förskola och annan service. För allmänna kommunikationer till och från området planeras för bussar och utbyggda cykel- och gångvägar.

Väsjöskolan

Tidplan och utbyggnadsordning

Väg- och markarbetena vid Väsjö torg beräknas vara klara 2022. Utbyggnad av bostäder cirka 2021-2029.

Den 13 april 2011 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Väsjön mellersta. Planen vann laga kraft den 22 januari 2014.