Till navigation Till innehåll (s)

Ta del av programmet under en månad fri från våld i nordväst

Varmt välkommen att ta del av föreläsningar och workshops om våld i nära relation.

Sollentuna kommun, tillsammans med Sundbyberg, Upplands Bro, Upplands Väsby, Sigtuna, Järfälla och Solna, arrangerar en våldsfri månad med föreläsningar och workshops för yrkesverksamma. Syftet är att öka kunskapen om våld och hur det kan motverkas, att synliggöra det våldspreventiva arbetet och inspirera till lokal och regional samverkan. 

I år fokuserar vi på särskilt sårbara grupper och hur kan vi upptäcka, agera och förebygga våldsutsatthet.

Ur programmet

Föreläsning om äldre och våld 1 november 

Under föreläsningen kommer Johanna prata om vad övergrepp mot äldre är, dess riskfaktorer och konsekvenser för hälsan. Hon kommer också ge tips på hur man kan som vård- och omsorgspersonal kan prata med äldre personer om övergrepp.

Föreläsning VIP 23 november 

Presentation av det våldsförebyggande programmet VIP – ett program med syfte att främja förutsättningar för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

På Sollentuna kommuns webbplats kan du läsa mer om programmet och anmäla dig. 

Vissa grupper i samhället kan drabbas extra hårt av våld i nära relationer eller sakna resurser för att förändra sin situation eller få adekvat stöd och skydd. Det kan också vara så att normer bidrar till att normalisera eller osynliggöra våld mot vissa grupper. Samhället behöver anpassa information, stöd och skydd så att alla våldsutsatta inkluderas.  Det är därför viktigt att vi alla ökar vår kunskap så att vi kan se och bidra till att människor får det stöd och den hjälp de behöver.

 

Till nyhetsarkivet