Till navigation Till innehåll (s)

Ny leverantör klar för bland annat natthemtjänst

I slutet av mars 2021 beslutade vård- och omsorgsnämnden att upphandla driften av natthemtjänst, larmpatrull och hantering av lås, larm och kameror i ordinärt boende. Nu är upphandlingen slutförd och kommunen kommer att teckna avtal med företaget Anooni AB.

Kontraktstid

Kontraktstiden startar 1 september 2022 och gäller i 3 år med option för beställaren att på oförändrade villkor förlänga kontraktet vid högst fem tillfällen, med minst 12 månader per förlängning, totalt som längst till och med 2034-08-31.

Förändring av uppdrag

Från och med den 1 september utgår punkt 5.9 Trygghetslarm i förfrågningsunderlaget för hemtjänst. 

Nyckelhantering sköts redan idag av Anooni och efter den 1 september kommer även reservnyckel att återfinnas i Anoonis lokaler.

Att besvara och åtgärda inkommande larm från brukare alla dagar mellan 07:00-23:00 kommer att ingå i det nya kontraktet. 

Aktuellt förfrågningsunderlag kommer att justeras i samband med att det nya kontraktet börjar att gälla.

Frågor

Kontakta gärna von@sollentuna.se

 

Till nyhetsarkivet