Till navigation Till innehåll (s)

Information till hemtjänstutförare i Sollentuna kommun

Beslut i vård-och omsorgsnämnden om att övergå till att upphandla hemtjänst enligt LOU

Den 21 april fattade kommunfullmäktige beslut om att vård- och omsorgsnämnden kan övergå från att upphandla hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) till att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).  I beslutet ingick också att säkerställa att valfriheten för enskilda ska fortsatt vara möjlig.

Det här innebär att möjligheten att ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Sollentuna kommun enligt LOV kommer att stängas. Det innebär också att när upphandlingen ska genomföras så kommer såväl befintliga som nya hemtjänstföretag behöva lämna anbud i kommande upphandling för att framöver kunna bedriva hemtjänst i Sollentuna på kommunens uppdrag. Den preliminära tidsplanen är att avtalsstart sker i mars/april 2023.

Som ett led i detta stängs möjligheten att ansöka om att bedriva hemtjänst inom LOV från och den 29 april. Ansökningar som har inkommit efter den 4 februari kommer inte att handläggas. De företag som berörs kommer att få mer information om detta.

Vi behöver er hjälp med att tycka till om några av det krav som kan komma att ställas i kommande upphandlingen. Vård- och omsorgskontoret har därför publicerat en RFI (Request for information) via Kommers. Frågorna riktar sig till potentiella utförare som kan vara intresserade av att lämna anbud i kommande LOU-upphandling av hemtjänst. Ni hittar RFI:n via kommunens hemsida eller denna länk: RFI på kommers Annons webbplats

Vi kommer löpande informera er allteftersom arbetet fortskrider.

Natthemtjänst

En annan förändring som kommer att påverka er som utförare är den upphandling av en natt- och larmgrupp inkl. installation av teknik som genomförts, avtalsstarts är den 1 september 2022. Det här innebär att ni inte kommer att behöva hantera och besvara trygghetslarm efter detta datum. Mer information kommer även om detta.

Till nyhetsarkivet