Till navigation Till innehåll (s)

Höjd habiliteringsersättning

Vård- och omsorgskontoret har fattat beslut om att använda statsbidraget till att höja habiliteringsersättningen.

För år 2023 har kommunerna möjlighet att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden har nu fattat beslut om att använda statsbidraget för att höja habiliteringsersättningen. Beslutet innebär en höjning av ersättningen från 8 kr/timme till 15 kr/timme.

Utbetalning för habiliteringsersättning kommer under 2023 att ske två gånger istället för månadsvis som det har gjort tidigare år. Vård- och omsorgskontoret ersätter er retroaktivt månaderna januari-juni samt därefter juli-december 2023.

Vi ber er skicka en samlingsfaktura i juli som avser retroaktiv ersättning januari – juni där antalet totala närvaro timmar framgår samt där vi kan urskilja vilka timmar som avser vilken brukare. Viktigt att ni skriver att fakturan avser retroaktiv höjd habiliteringspeng.

Därefter skickar ni ytterligare en samlingsfaktura vid årsskiftet som avser retroaktiv ersättning juli- december.

Ni hittar även denna information i fliken för daglig verksamhet och "Ersättning och fakturering". 

Ersättning och fakturering, daglig verksamhet

 

Till nyhetsarkivet