Till navigation Till innehåll (s)

Ansökan om stadsbidrag och stimulansmedel

Utförare av vård och omsorg i Sollentuna kommun har möjlighet att ta del av 2022 års stadsbidrag och stimulansmedel genom vård -och omsorgskontoret. Svara på enkäten via länken senast 20 april för att ansöka om medlen.

Enkäten

Beslut om tilldelning av medel kommer i början på maj. Om det finns kvar medel att söka efter detta ansökningstillfälle, öppnas ansökan upp i augusti och oktober igen.

I informationsmaterialet Stadsbidrag och stimulansmedel 2022 finns information om stadsbidragen och stimulansmedlen. I de klickbara länkarna finns den nationella informationen om medlens inriktning och förutsättningar.

Stadsbidrag och stimulansmedel 2022

 

Till nyhetsarkivet