Till navigation Till innehåll (s)

Jobba säkert med läkemedel 

MAS rekommenderar denna webbutbildning inför delegering av läkemedelshantering. Inklusive insulindelegering. Efter genomförd utbildning kan du skriva ut ett diplom. 

Länk:

 www.demenscentrum.se