Till navigation Till innehåll (s)

5. Fotsjukvård inom SÄBO

Riktlinjen är senast uppdaterad: 2023-10-17

Riktlinje 5. Fotsjukvård inom SÄBO

Upphandlad utförare av fotsjukvård i Sollentuna (för SÄBO upphandlat enligt LOU)

LT Fot&Hälsagruppen AB
Sjöängsvägen 15, 3tr.
192 72 SOLLENTUNA  

Telefon 070-831 95 31

Debitering och efterfakturering

Respektive SÄBO faktureras för utförd fotsjukvård. Patientens initialer samt remittent ska framgå på räkningen. 

OBS! Nedanstående gäller för SÄBO upphandlat enligt LOU.

Utförare efterfakturerar för fotsjukvård (enligt avtalsvillkor). Respektive boendeenhet skickar kvartalsvis faktura på utförd fotsjukvård till Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun.

Utförare ska vid begäran från Vård- och omsorgskontoret kunna uppvisa fakturor samt kopia av remisser på de behandlingar som efterfaktureras.

Sollentuna Kommun
Skanning VOK1120-21
19186 SOLLENTUNA  

 

Blanketter