Till navigation Till innehåll (s)

4. Säkerställande av identitet 

Riktlinjen är senast uppdaterad: 2017-06-03

ID-märkning inom Sollentuna kommuns särskilda boenden

ID-märkning när brukare åker till sjukhus

I samband med akut läkar- eller sjukhusbesök ska brukare, som inte själv kan uppge sin identitet, förses med ID-band. Detta för att brukarens identitet på ett enkelt och säkert sätt ska kunna fastställas.
Sjuksköterska, som bedömer att brukaren ska åka till sjukhuset ansvarar för att denne förses med ID-band och bör personligen utföra uppgiften.
Annan personal kan på sjuksköterskas anmodan förse brukaren med ID-band I dessa fall är det viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att personalen vet vilka uppgifter som ska stå på ID-bandet och att denne ansvarar för att brukarens personuppgifter är korrekta.
Om sjuksköterska inte kan förse brukaren med ID-band och inte heller anser sig kunna överlåta uppgiften åt annan personal får brukaren åka till sjukhuset utan ID-band. I dessa fall ska sjuksköterska ta ställning till hur brukaren ska kunna identifieras på sjukhuset. Kan närstående möta upp på sjukhuset? Kan vårdpersonal följa med till sjukhuset? Finns legitimation som kan skickas med till sjukhuset?

Uppgifter som ska finnas på ID-band

  • Brukarens personnummer, samtliga 10 siffror.
  • Brukarens efternamn och tilltalsnamn. 
  • Initialer på den som fyllt i ID-bandet.
  • Datum då uppgifter på ID-bandet fyllts i.

Den person vars initialer står på ID-bandet ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Om inte brukaren själv kan kontrollera uppgifterna ska kontroll göras mot legitimation eller annan handling där identitet säkerställts.
Den som förser brukaren med ID-band ska dokumentera det i hälso- och sjukvårdsjournalen, alternativt i SoL-dokumentation.

ID-märkning i samband med dödsfall

När en person avlider och kommunens personal ansvarar för omhändertagandet av den döda gäller samma principer för identitetskontroll. Uppgiften ska då utföras av sjuksköterska eller läkare. Se riktlinje 9.

Behov av ID-märkning vid andra tillfällen, t ex vid överlämnande av läkemedel

Under semestertider, när antalet vikarier ökar, kan det ibland vara lämpligt att förse brukare som inte själv kan uppge sin identitet med ID-band. Detta ska dock ske i samråd med närstående/god man.