Till navigation Till innehåll (s)

Öronspolning, peritoneadialys, respirator och trakeostomi 

Riktlinjen är senast uppdaterad: 2021-01-29

Öronspolning

En legitimerad sjuksköterska är genom sin utbildning och sitt yrkesansvar formellt kompetent och kan därmed själv bedöma om hon också är reellt kompetent för olika medicinska arbetsuppgifter. Legitimerade sjuksköterskor med formell kompetens får alltså bedöma behov av och utföra öronspolningar inom sitt yrkesansvar utan att tillkalla läkare om de anser att de kan klara av detta.

Distriktssköterskor i synnerhet, men även många andra sjuksköterskor, har i sin utbildning eller under sin yrkesfunktion förvärvat kunskaper om öronspolning och då får de ses som såväl formellt som reellt kompetenta för uppgiften att självständigt bedöma och spola bort vaxproppar. I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att ge patienten en trygg och säker vård. En sjuksköterska har också ansvar för att hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrkesområde samt att följa de framsteg som sker inom kunskapsfältet. Trots det egna yrkesansvaret skall dock läkare självklart tillkallas vid osäkerhet eller om komplikationer inträffar.

Vårdhandboken 

Barn under 14 år hänvisas till ÖNH läkare.

 

Före spolning av örat kontrollera att patienten har en vaxpropp med otoskåp.

Spolning av örat får EJ ske om patienten uppvisar något av följande symtom:

 • feber
 • smärta i örat
 • har kända perforationer av trumhinnan eller annat fel på trumhinnan.

Om du är tveksam hänvisa till/boka tid hos läkare

Efter spolning kontrollera om:

 • trumhinnan är hel efter spolning.
 • hörselgången är röd
 • pat upplever smärta eller andra besvär

Om något av ovanstående har uppstått boka tid hos läkare.

Dokumentera i journalen. 

  

Peritoneadialys

Kan utföras under förutsättning att SIP är genomförd(slutenvården och boende). Slutenvårdens sjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska och verksamhetschefen på det boende som ska utföra behandlingarna deltar i SIP.

Vid SIP klargörs:

 • Patientansvarig läkare
 • Skriftliga instruktioner
 • Skriftliga ordinationer (dialysordination/läkemedelslista)
 • Telefonnummer/faxnummer till avdelningen/mottagningen. PDsjuksköterskorna - Telefonnummer/faxnummer till ansvarig sjuksköterska i kommunen
 • Provtagningstider och rutiner
 • Återbesökstider
 • I vilka lägen njurmedicin alltid ska kontaktas
 • Övriga omvårdnadsbehov kopplade till sjukdom o/e behandling
 • Undervisning; vilka ska få undervisning och av vem (sjuksköterskorna i kommunen samt i förekommande fall berörd övrig vårdpersonal) och hur detta ska organiseras.

 

Respirator

Vård i respirator kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser och annan särskild kompetens utanför kommunens hälso- och sjuvårdsuppdrag. Därför måste ansvarsförhållandena och kostnader klargöras innan inflyttning. Särskilda avtal måste upprättas med landstinget för att detta ska kunna genomföras.

Kontakta alltid MAS före inflytt.

Trakeostomi

Vård av trakesostomi kräver särskild kompetens utanför kommunens hälso- och sjuvårdsuppdrag. Därför måste ansvarsförhållandena och kostnader klargöras innan inflyttning. Särskilda avtal måste upprättas med landstinget för att detta ska kunna genomföras.

Kontakta alltid MAS före inflytt.