Till navigation Till innehåll (s)

MAS-infoblad 

Informationsbladet är ett verktyg för att sprida information från MAS till verksamheter i Sollentuna. Det är verksamhetschefernas ansvar att sprida informationen vidare till sina medarbetare.

MAS-infoblad 2021

Nr 1 - MAS-infoblad jan 2021.pdf

Tidigare MAS-infoblad

MAS-infoblad 2020

MAS-infoblad 2019