Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Provtagning på SÄBO, LSS-boende och socialpsykiatrin 

Kontakta alltid sjuksköterska, även jourtid, vid behov av provtagning.

Provtagning av personer som bor på särskilda boenden