Till navigation Till innehåll (s)

Provtagning på SÄBO, LSS-boende och socialpsykiatrin 

Kontakta alltid sjuksköterska, även jourtid, vid behov av provtagning.

Provtagning av personer som bor på särskilda boenden