Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Erbjudande om digitala utbildningar 

Information från Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att vårdgivare inom uppsökande verksamhet kan utföra munvårdsutbildning digitalt.
Beslutet gäller till dess att Region Stockholm beslutar att verksamheten uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) kan bedrivas som vanligt. Den 12 mars 2020 togs beslut om att verksamheten inte får bedrivas på grund av risk för smittspridning av covid-19, beslutet gäller till dess att det hävs.

Företagen inom uppsökande verksamhet kan erbjuda omvårdnadspersonal på boenden eller hemtjänstpersonal en digital munvårdsutbildning.
Samma power point som används vid fysisk utbildning kan användas, tid för frågor och diskussion ska ingå som vanligt. Efter utbildningstillfället skickas deltagarlista till boenden eller ansvarig för hemtjänstpersonalen, deltagarlistan skickas sedan till tandvårdsenheten för underlag för fakturering.

En förutsättning är att boendet eller ansvarig för hemtjänstpersonal har möjlighet att koppla upp sig mot det program som används, ex Teams eller Skype.
Eftersom att det fortfarande är ett ansträngt läge för personal på boenden är det viktigt att tänka på att det är ett erbjudande om munvårdsutbildning.