Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Akuttandvård 

För patienter på särskilt boende (SÄBO) samt patienter på LSS-boenden med bekräftad eller befarad smitta med covid-19, eller en odiagnostiserad luftvägsinfektion, och akuta tandproblem har Folktandvården riggat ett mobilt team.

Sen den 12 mars har Regionen tillfälligt stoppat all uppsökande verksamhet, munhälsobedömning, munvårdsutbildning samt mobil tandvård av icke akut karaktär. Det är därför extra viktigt att omvårdnadspersonalen tar hand om den dagliga munhälsan på personer med omvårdnadsbehov.

Patient med bekräftad eller befarad covid-19 och akuta tandbesvär ska i första hand ordineras farmakologisk behandling. Endast där farmakologisk behandling inte är tillräcklig ska tandvård ges. Tandvården ska enbart inriktas på smärtlindring, infektionsfrihet eller omhändertagande av trauma, så kallad akuttandvård.

Sjuksköterska eller läkare tar kontakt med tandläkare vid mobila teamet.

Folktandvårdens mobila enhet

Telefonnummer: 073-901 35 40
Telefontid vardagar klockan 8.00–16.30. Övrig tid går det bra att lämna meddelande.

Det är Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, som gett Folktandvården i Stockholms län i uppdrag att erbjuda akuttandvård vid SÄBO till denna patientgrupp.