Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika avdelningarna på vård- och omsorgskontoret.

Kontaktuppgifter till vård- och omsorgskontoret

 Frågor om handläggning äldreomsorg:

Frågor om handläggning av insatser inom LSS:

Frågor om avtal, upphandling, LOV:

von@sollentuna.se

Frågor om utvecklingsfrågor, uppföljningar, undersökningar med mera

von@sollentuna.se 

Frågor om särskilt boende:

08- 579 210 71

Frågor om hemtjänst:

08 - 579 210 00

Frågor om insatser inom LSS:

08 - 579 213 32

Frågor om ekonomi 

08 - 579 215 38

Frågor om sjuklöner

08 - 579 226 34

Frågor om verksamhetssystemen Pulsen Combine och Phoniro Care:

voksystem@sollentuna.se

08 - 579 210 59