Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktuppgifter till vård- och omsorgskontoret

Välkommen att kontakta oss med dina frågor! Här hittar du kontaktuppgifter till de olika avdelningarna på vård- och omsorgskontoret.

Om du har frågor om avtal, upphandling och LOV eller om utvecklingsfrågor, uppföljningar, undersökningar så kan du kontakta oss:

Frågor om särskilt boende

08- 579 210 71

Frågor om hemtjänst

08 - 579 210 00

Frågor om insatser inom LSS

08 - 579 210 00

Frågor om ekonomi och fakturafrågor

08 - 579 215 38

Frågor om sjuklöner

08 - 579 226 34

Frågor om verksamhetssystemen Pulsen Combine och Phoniro Care

voksystem@sollentuna.se

08 - 579 210 59

Frågor om fastighetsfrågor

VOK-lokaler@sollentuna.se

Övriga frågor

För övriga frågor eller om du önskar kontakt med medarbetare på Vård- och omsorgskontoret så är Kontaktcenter är din första kontaktväg.

  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1, 191 47 Sollentuna