Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer, rutiner och regler 

Riktlinjer, rutiner och regler för korttidsvistelse.

Riktlinjer

Hälso- och sjukvård

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och gäller alla medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Inhämtade av samtycke

Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner

 

Rutiner

Byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Byte av VC och IVO-tillstånd

Ändring av bemanning

Rutin vid önskemål om göra avsteg från avtalad bemanning

Hantering av LSS-akter

Hantering av LSS-akter

Presentationsmaterial

Det är viktigt att informationen som vi delar ut till brukarna är korrekt, både på webbplatsen och i de fysiska presentationsbladen. 

Uppdatera informationsmaterial

Regler

-