Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag för korttidsvistelse.

Schema för LOV-ansökningar

Schema handläggning LOV-ansökningar

Välkommen att söka

Du söker godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt LOV via kommunens verktyg för upphandling.Pågående, annonserade upphandlingar

Kompletteringar och frågor gällande ansökan sker via e-post von@sollentuna.se.

Dokument

Förfrågningsunderlag - Korttidsvistelse

Bilagor

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3