Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Uppföljningar 

Uppföljningar av bostad med särskild service enligt LSS i Sollentuna.

Uppföljningar i Sollentuna

Uppföljningsåret

I denna rapport redovisas vilka uppföljningar som har genomförts under året och de generella slutsatser som kan dras utifrån dessa, ett urval av resultat i nationella undersökningar och mätningar och jämförelser med andra kommuner.

Uppföljningsåret 2017

Uppföljningsåret 2016

Halvårsuppföljningar

Under år 2015 och 2016 gjordes uppföljningar via webbenkät tre gånger per år och resultatet publicerades i s.k. tertialuppföljningsrapporter. Sedan år 2017 görs uppföljningarna istället två gånger per år (juni och december).

Information om halvårsuppföljning 1 år 2018

Verksamhet och kvalitet 2017 - Halvårsrapport 1

Verksamhet och kvalitet 2017 - Halvårsrapport 2

Plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter

Plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter

Nationella undersökningar

Brukarundersökning funktionshinder

Sollentuna kommun har för första gången deltagit i SKLs nationella undersökning Brukarundersökning funktionshinder 2017. 

Brukarundersökning funktionshinder