Till navigation Till innehåll (s)

Uppföljningar 

Uppföljningar av korttidsvistelse i Sollentuna.

Uppföljningar i Sollentuna

Uppföljningsåret

I denna rapport redovisas vilka uppföljningar som har genomförts under året och de generella slutsatser som kan dras utifrån dessa, ett urval av resultat i nationella undersökningar och mätningar och jämförelser med andra kommuner.

Uppföljningsåret 2017

Uppföljningsåret 2016

Halvårsuppföljningar

Under år 2015 och 2016 gjordes uppföljningar via webbenkät tre gånger per år och resultatet publicerades i s.k. tertialuppföljningsrapporter. Sedan år 2017 görs uppföljningarna istället två gånger per år (juni och december).

Information om halvårsuppföljning 1 år 2018

Verksamhet och kvalitet 2017 - Halvårsrapport 1

Verksamhet och kvalitet 2017 - Halvårsrapport 2

Plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter

Plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter