Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer, rutiner & regler

Riktlinjer, rutiner och regler för avlösarservice.

Synpunkter och klagomål

Blankett för hantering av synpunkter och klagomål som inkommit till vård- och omsorgskontoret och som rör utförare

Riktlinjer

Hälso- och sjukvård

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och gäller alla medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Inhämtade av samtycke

Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner

 

Byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Byte av VC och IVO-tillstånd

Ändring av bemanning

Rutin vid önskemål om göra avsteg från avtalad bemanning

Hantering av LSS-akter

Hantering av LSS-akter

Presentationsmaterial

Det är viktigt att informationen som vi delar ut till brukarna är korrekt, både på webbplatsen och i de fysiska presentationsbladen. 

Uppdatera informationsmaterial

Regler

-