Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Videoguider till Phoniro Care och Pulsen Combine 

För att underlätta utbildning och förenkla informationen till vissa system har VOKsystem tagit fram enklare videoguider. Filmen nedan berättar om arbetet och syftet.

Se guiderna på VOKsystems supportsida