Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer, rutiner & regler

Rutiner och riktlinjer för särskilt boende för äldre.

Riktlinjer

Hälso- och sjukvård

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och gäller alla medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Inhämtade av samtycke

Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner

Insatsbeskrivningar

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för SoL-insatser

Rutiner

Byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Byte av VC och IVO-tillstånd

Hantering av SoL-akter

Hantering av SoL-akter

In- och utflytt

Rutin in och utflytt särskilt boende

Presentationsmaterial

Det är viktigt att informationen som vi delar ut till brukarna är korrekt, både på webbplatsen och i de fysiska presentationsbladen. 

Uppdatera informationsmaterial

Genomförandeplan 

Rutinmall för genomförandeplan