Till navigation Till innehåll (s)

Övrig information

Lag om bostadsanpassningsbidrag

Information om ny lag om bostadsanpassningsbidrag.pdf

Ansökan om tillstånd hos IVO

Fr.o.m. den 15 april 2017 är särskilda boenden för äldre som drivs på entreprenad tillståndspliktiga.

Korttidsplaceringar

Information om korttidsplaceringar på särskilda boenden

Referenser från vård- och omsorgskontoret

Referenser från vård- och omsorgskontoret 

Meddela kommande kontaktuppgiftsförändringar

Meddela nya kontaktuppgifter till vård- och omsorgskontoret

Vid mindre ändringar kan du skicka e-post till von@sollentuna.se

Kostpolicy

Kostpolicy för särskilt boende för äldre