Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag för särskilt boende för äldre, enstaka platser.

Schema för LOV-ansökningar

Schema handläggning LOV-ansökningar

Välkommen att söka

Du söker godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt LOV via kommunens verktyg för upphandling.Pågående, annonserade upphandlingar

Kompletteringar och frågor gällande ansökan sker via e-post vokutredare@sollentuna.se.

Dokument

Förfrågningsunderlag - Särskilt boende för äldre, enstaka platser

Bilagor

Mall för täthetsschema

Mall för personalöversikt

Referenstagning Juridisk person

Referenstagning Fysisk person

IT-anvisningar