Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer, rutiner & regler

Rutiner och riktlinjer för hemtjänst.

Synpunkter och klagomål

För vård- och omsorgskontoret är det viktigt med en god, säker och systematisk avvikelsehantering. Synpunkter och klagomål som kommer från brukare och kunder ger oss möjlighet att förebygga att missförhållanden uppstår samt att utveckla och förbättra verksamheten. Det bidrar till en trygg och säker vård och omsorg av hög kvalitet för våra kunder och brukare.

Blankett för hantering av synpunkter och klagomål som inkommit till vård- och omsorgskontoret och som rör utförare

Rutin för utförare vid ej verkställda beslut

Rutin för utförare vid ej verkställda beslut

Tillsammans mot fusk

 

Stöd för att kombinera insatser inom hemtjänsten

Digitala lås

Instruktion för användning av digitala lås i hemtjänsten

Kontaktuppgifter till Anooni vid fel på digitala lås

Vid eventuella fel på de digitala låsen och om ni akut behöver låna en nyckel för att komma in till kund kan ni hämta en nyckel i Anoonis nyckelskåp.

Alla utförare har fått en nyckelbricka för att komma åt nyckelskåpet hos Anooni, och ni kommer in till nyckelskåpet med hjälp av ett digitalt lås.

Om ni behöver ha tag på någon så finns alltid någon tillgänglig på telefonnummer 08 – 518 177 50.

Om ni lånar en nyckel är det viktigt att ni lämnar tillbaka den så fort som möjligt.

Riktlinjer

Anhöriganställning

Information om vad som gäller kring anhöriganställning

Inhämtande av samtycke

Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner

Insatsbeskrivningar

Riktlinjer för SoL-insatser

Beskrivning av hemtjänstinsatser

Rutiner

Byte av verksamhetschef 

Byte av verksamhetschef

Hantering av SoL-akter

Hantering av SoL-akter

Blanketter

Nyckelkvittens

Nyckelkvittens att använda vid nyckelhantering i hemtjänst

Presentationsmaterial

Det är viktigt att informationen om er som utförare stämmer. Använd rätt blankett och skicka in till oss. 

Uppdatera informationsmaterial

Regler

Avbokade besök

Förtydling av regler vid avbokade besök


Phoniro Care används för tids-och insatsregistrering

Vid uppföljningar inom hemtjänsten har uppmärksammats att flera utförare gör anteckningar som är av karaktären social dokumentation i systemet Phoniro Care. Detta är inte tillåtet då systemet är till för tids- och insatsregistrering, inte för social dokumentation.