Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer, rutiner & regler

Rutiner och riktlinjer för hemtjänst.

Tillsammans mot fusk

Information till hemtjänstföretag

Information till personal inom hemtjänsten

Diagram Lätt att göra rätt

Instruktioner

Instruktion för användning av digitala lås i hemtjänsten

Riktlinjer

Anhöriganställning

Förtydligande gällande anhöriganställningar.docx

Inhämtade av samtycke

Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner

Insatsbeskrivningar

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för SoL-insatser

Förtydligande av hemtjänstinsatser

Rutiner

Byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Byte av VC och IVO-tillstånd

Hantering av SoL-akter

Hantering av SoL-akter

Trygghetslarm

Rutin för trygghetslarm

Förtydligande gällande larmutryckning 

Information gällande larmutryckning kl 22.00-23.00

Nyckelkvittens

Nyckelkvittensblanketterna kan användas av hemtjänstföretag som inte har egna framtagna.  

Nyckelkvittens att använda vid nyckelhantering i hemtjänst.

Presentationsmaterial

Det är viktigt att informationen som vi delar ut till brukarna är korrekt, både på webbplatsen och i de fysiska presentationsbladen. 

Uppdatera informationsmaterial

Regler

Avbokade besök

Förtydling av regler vid avbokade besök


Phoniro Care ska inte användas för social dokumentation

Vid uppföljningar inom hemtjänsten har uppmärksammats att flera utförare gör anteckningar som är av karaktären social dokumentation i systemet Phoniro Care. Vård- och omsorgskontoret vill uppmärksamma er på att Phoniro Care är ett system för tids- och insatsregistrering, inte för social dokumentation.

Phoniro Care ska inte användas för social dokumentation