Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsmaterial för hemtjänst i Sollentuna

I juni beslutade vård-och omsorgsnämnden att avsluta upphandlingen av hemtjänst enligt lagen av valfrihet. 

Just nu upphandlar vi hemtjänst enligt LOU. Sista dag att lämna anbud är den 23 augusti.

Pågående, annonserade upphandlingar

Kompletteringar och frågor gällande ansökan sker via e-post von@sollentuna.se

Dokument

Nedan förfrågningsunderlag gäller endast befintliga, redan antagna LOV-utförare. 

Förfrågningsunderlag - Hemtjänst - gäller till och med 31 augusti

Förfrågningsunderlag - Hemtjänst - gäller från och med den 1 september 

Bilagor

Ansökan om godkännande av underleverantör

IT-anvisningar

Karta

Referenstagning Fysisk person - Mall

Referenstagning Juridisk person - Mall