Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsmaterial för hemtjänst i Sollentuna

Schema för LOV-ansökningar

Schema handläggning LOV-ansökningar

Välkommen att söka

Du söker godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt LOV via kommunens verktyg för upphandling.Pågående, annonserade upphandlingar

Kompletteringar och frågor gällande ansökan sker via e-post vokutredare@sollentuna.se.

Dokument

Förfrågningsunderlag - Hemtjänst

Bilagor

Ansökan om godkännande av underleverantör

IT-anvisningar

Karta

Referenstagning Fysisk person - Mall

Referenstagning Juridisk person - Mall