Till navigation Till innehåll (s)

Statsbidrag

Sollentuna Kommuns utförare ges nu möjlighet att ta del av de Statsbidrag som vård- och omsorgskontoret har ansökt om. Vård- och omsorgskontoret har fattat beslut om vilka områden som ska prioriteras vid intresseanmälan, lista följer nedan. Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun har i uppdrag att fördela pengarna.

Syfte

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Områden att söka om

 • Teknik kopplat till larm eller trygghetskameror på särskilt boende samt andra digitala lösningar som ökar brukarinflytande

 • Guldkant på tillvaron; till exempel festligheter, underhållning, utflykter

 • Fast omsorgskontakt i samband med uppstart och planering

 • Reflektionstid för hemtjänst i samband med uppstart och planering

 • Utbildning i palliativ vård/bemötande, Stjärnmärkt, Silviasjuksköterska

 • Validering av utbildning och språk, ansök om utbildningar som motsvarar nya krav till skyddad yrkestitel för undersköterskor. OBS! Ansök via enkät Äldreomsorgslyftet

 • Eventuellt eget förslag som ingår i begreppet att säkerställa god vård och omsorg om äldre personer, till exempel områden såsom arbetsmiljö, kompetensutveckling, motverka ensamhet, utveckla informationssäkerheten och välfärdstekniken, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom, förebygga smittspridning.

Vilka verksamheter kan göra intresseanmälan?

Utförare av äldreomsorg inom Sollentuna kommun

Villkor och förfaringssätt

Ansvarig chef ansöker via enkät, se länk längre ner på sidan.  Önskar din verksamhet ta del av mer än ett område så krävs en intresseanmälan för varje område. Alla fält ska fyllas i för att intresseanmälan ska kunna handläggas.

I enkäten ska följande uppgifter lämnas:

 • Namn på verksamhet samt organisationsnummer
 • Ansvarig chefs namn, telefonnummer och e-postadress
 • Område som önskas ta del av
 • Specificering av vad statsbidraget ska användas till
 • Beräkning av belopp

Kopia av beräkning av belopp ska bifogas, till exempel underlag från leverantör.

Det går att ansöka så länge enkäten är öppen och det finns pengar kvar, dock senast den 13 oktober 2023. Ansökningarna handläggs löpande.

Utföraren ska informera Sollentuna Kommun om medel från andra kommuners statsbidrag tas emot av utföraren.

Fakturering och ersättning

Efter handläggning får utförarna besked om intresseanmälan har godkänts och till vilket belopp. Utförare fakturerar ett engångsbelopp.

Återrapportering

Vård- och omsorgskontoret slutrapporterar 2023 års statsbidrag till Socialstyrelsensenast 28 februari 2024. Uppgifter om krav på återrapportering kan komma kontinuerligt från Socialstyrelsen genom information till vård- och omsorgskontoret och måste följas.

Utföraren ska tillhandahålla de uppgifter som krävs för återrapporteringen.

Återbetalning

Pengar som inte har använts ska betalas tillbaka. Notera att pengarna måste användas under 2023.

Länk till enkät intresseanmälan

Det går inte längre att lämna intresseanmälan för 2023. Information om statsbidrag för 2024 återkommer vi med när vi har svar. 

Det finns möjlighet att söka om äldreomsorgsliftet 2024 vilket ni hittar information om under fliken "Äldreomsorgslyftet".