Till navigation Till innehåll (s)
Språkpromenad

Tips på aktiviteter

Leken är vägen till lärande

Måltider med språkspråkträning

Syfte: att medvetet använda måltider för att skapa samtal, dialog och ett ökat ordförråd.

Frukost och lunch äter vi varje dag på förskolan. Tidsmässigt är det en dryg timme varje dag. Den tiden vill vi ta vara på och träna språket.

Vi har valt att dela upp matborden så en pedagog äter med en grupp barn i eget rum.
Under måltiden lyfter vi språket på olika sätt. Vi strävar efter att locka in barnen i samtal och dialoger där vi är nyfikna på barnets tankar och funderingar. Det kan vara allt från vad vi äter till olika funderingar kring livsfrågor. Att få barnen att delta i samtal och få dem att känna att vi har tid och intresse för samtal bidrar till en vilja hos barnet att använda språket.
För att komma igång med samtal kan vi också sätta upp någon bild eller några bilder vid matbordet som väcker lust att samtala kring. Det kan vara ett stöd för våra yngre barn. Bilderna byts ut kontinuerligt.

Språkpromenad

Syfte: att få en gemensam upplevelse att samtala om. Lära oss ny begrepp och starta ett samtal.

Vi använder oss av språkpromenader spontant under året för våra yngre barn.

  • Vi samlar en grupp på 3-4 barn och berättar att vi ska gå på promenad .
  • Vigår igenom hur vi ska göra och vad som ska hända. Vi ska gå tillsammans och ser om vi hittar något som vi tycker är spännande.
  • Vigår i barnen takt i närområdet och stannar och pratar om det som fångar barnens intresse. Vi fotar det som vi samtalar om som intresserar barnen.
  • Efter promenaden tittar vi på bilderna tillsammans på Ipad eller med projektor på vägg. Vissa bilder skriver vi ut och sätter upp i barnens höjd på avdelningen.
  • Vi återkommer till bilderna för att sätta ord på vår gemensamma upplevelse flera gånger.